Bestuur

 

 

Voorzitter: Gert van der Laan 

 

Secretaris: Gert-Jan Takens  ttv.oldambt@hotmail.com 

 

Penningmeester: Willem Bierman  willembierman@hetnet.nl 

 

Wedstrijdsecretaris Senioren: Harm Jacob Dusseljee

 

Wedstrijdsecretaris Jeugd: Chris Harms

 

Functionaris toernooien: Chris Harms

 

Jeugdcommissie: Gert Jan Takens, Chris Harms, Jacques Duijs, Sebas Verheul, Babette Dijkstra

 

Activiteitencommissie: Harm Jacob Dusseljee

 

Technische commissie:  Chris Harms, Gertjan Takens, Sebas Verheul

 

Beheerder website: Chris Harms  oldambt@nttbnoord.nl 

Ledenadministratie: Chris Harms

 

Telefoon en mailadressen:

Harm Jacob Dusseljee: 0597-331766 dollardtoernooi@ttvoldambt.nl