Bestuur

Voorzitter: Gert van der Laan 

Secretaris: Gert-Jan Takens  ttv.oldambt@hotmail.com 

Penningmeester: Alexander Schipper aschipper74@gmail.com

Wedstrijdsecretaris Senioren: Harm Jacob Dusseljee

Wedstrijdsecretaris Jeugd: Chris Harms

Functionaris toernooien: Chris Harms

Jeugdcommissie: Gert Jan Takens, Chris Harms, Jacques Duijs, Sebas Verheul

Activiteitencommissie: Harm Jacob Dusseljee

Technische commissie:  Chris Harms, Gertjan Takens, Sebas Verheul

Beheerder website: Chris Harms  oldambt@nttbnoord.nl 

Beheerder facebookpagina: Marijke Takens

Ledenadministratie: Chris Harms

Telefoon en mailadressen:

Harm Jacob Dusseljee: 0597-331766 dollardtoernooi@ttvoldambt.nl